Camera

Unity3D Sky Box

Unity3d-SkyBox

Load cảnh 3D nhìn cho đẹp mắt. Thử tìm hiểu 1 vài quỹ đạo chuyển động của camera sao cho sang trọng