Unity3D Sky Box by nphau - 2

Camera

Load cảnh 3D nhìn cho đẹp mắt. Thử tìm hiểu 1 vài quỹ đạo chuyển động của camera sao cho sang trọng

Unity 5.4.3f1MIT LicenseUpdated 3 years agoCreated on January 9th, 2017
Go to source

Unity3d-SkyBox

Load cảnh 3D nhìn cho đẹp mắt. Thử tìm hiểu 1 vài quỹ đạo chuyển động của camera sao cho sang trọng

Show all projects by nphau