VR & AR

Unity3D Space Shooter 3 D

Space Shooter 3D Virtual Reality

1. Opis

Strzelanka w stylu retro przeniesiona w trzeci wymiar i rozszerzoną rzeczywistość. Gracz wybiera cel na którym wyświetla się gra, np. okładka zeszytu widziana z góry. Dobrze gdy kolor celu jest niejednolity. Gra podąża w przestrzeni za zdefiniowanym celem dając efekt złudzenia położenia modeli w rzeczywistym świecie. Gdy obrócimy ekran, albo lekko go pochylimy modele wziąż podążają za zdefiniowanym celem odpowiednio zmieniając swoje położenie.

2. Użyte biblioteki/narzędzia

Vuforia
Unity 3D

3. Do pobrania

Google Play

4. Uwagi

W niektórych modelach telefonów w celu lepszego rozpoznawania celu dobrze jest wyłączyć autofocus.

5. Zrzuty ekranu (słaba rozdzielczość kamerki)

Screen1.png Screen1.png