Unity Music Player by bmjoy - 7

Audio

Odtwarzacz plików muzycznych OGG w Unity

Unity 2018.2.0f2Unknown LicenseUpdated 1 year agoCreated on November 26th, 2018
Go to source

AnthraX_CSharp

Odtwarzacz muzyki formatu *ogg w formie aplikacji z wizualizacją 3D.

Aplikacja poza funkcją odtwarzania muzyki posiada jeszcze funkcje:

 • Biblioteka (Zarządzanie nagraniami na liście odtwarzania)
 • Przeglądarka plików (Jedyna możliwość na otwarcie plików w programie)
 • Ustawienia

Wizualizacje

Aplikacja posiada 3 wizualizacje:

 • Domyślna z paskami wizualizacji w okręgu
 • Wizualizacja z 8 paskami w linii
 • Wizualizacja z przesuwającymi się paskami do przodu na szachownicy

Biblioteka

Przeglądarka plików

Ustawienia

Visualisation:

 • Typ wizualizacji
 • Kolor wizualizacji (domyślny, wybrany, lub spektrum tęczy)
 • Możliwość dodania podskakujących pasków i efektu podświetlenia wysokich słupków

Camera: Możliwość przełączenia między domyślnymi pozycjami kamery a własną wraz z jej konfiguracją.

Media Player:

 • Zapisywanie odtwarzanej biblioteki podczas zamykania aplikacji i otwarcie jej podczas uruchamiania,
 • Automatyczne odtwarzanie nagrania po załadowaniu go do listy odtwarzania,
 • Otwieranie biblioteki po załadowaniu plików

Informations: Opis programu i przydatne informacje.

Show all projects by bmjoy